γιατι να μασ επιλεξετε

προχωρώντας μαζί

περιηγηθειτε στα εργα μασ

PORTOFOLIO

Νέα εταιρική ταυτότητα || NEW BRAND LAUNCH || Project : Brand Concept, Logo Design & Corporate Identity Designer: The Finesse Digital Agency Location: Malia, Crete
Νέα εταιρική ταυτότητα || NEW BRAND LAUNCH || Project : Brand Concept, Logo Design & Corporate Identity Designer: The Finesse Digital Agency Location: Malia, Crete
Νέα εταιρική ταυτότητα || NEW BRAND LAUNCH || Project : Brand Concept, Logo Design & Corporate Identity Designer: The Finesse Digital Agency Location: Malia, Crete
|| NEW BRAND LAUNCH || Project : Brand Design, Brand Concept, Corporate Identity, Website for GIVE IT Designer: The Finesse Digital Agency Location: Crete The Concept: Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας είναι η διαδικασία δημιουργίας των οπτικών και λειτουργικών πτυχών ενός ιστότοπου. Περιλαμβάνει τη χρήση μιας ποικιλίας σχεδιαστικών στοιχείων, όπως διάταξη, χρώμα, τυπογραφία, εικόνες και γραφικά, για να δημιουργήσετε έναν αισθητικά ευχάριστο και φιλικό προς τον χρήστη ιστότοπο. Ένας καλός σχεδιασμός ιστότοπου θα πρέπει να είναι οπτικά ελκυστικός και εύκολος στην πλοήγηση. Θα πρέπει να έχει μια σαφή και διαισθητική διάταξη που να επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν εύκολα τις πληροφορίες που αναζητούν. Η χρήση του χρώματος και της τυπογραφίας θα πρέπει να είναι συνεπής και αρμονική, δημιουργώντας μια συνεκτική οπτική εμπειρία για τον χρήστη. Σας το παρουσιάζουμε! ##minimaldesign #flatdesign #simplicity #cleanlayout #calltoaction #webdesigner #webdev #frontend #creative #webflow #heraklion #crete
|| NEW BRAND LAUNCH || Project : Brand Design, Brand Concept, Corporate Identity, Website for GIVE IT Designer: The Finesse Digital Agency Location: Crete The Concept: Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας είναι η διαδικασία δημιουργίας των οπτικών και λειτουργικών πτυχών ενός ιστότοπου. Περιλαμβάνει τη χρήση μιας ποικιλίας σχεδιαστικών στοιχείων, όπως διάταξη, χρώμα, τυπογραφία, εικόνες και γραφικά, για να δημιουργήσετε έναν αισθητικά ευχάριστο και φιλικό προς τον χρήστη ιστότοπο. Ένας καλός σχεδιασμός ιστότοπου θα πρέπει να είναι οπτικά ελκυστικός και εύκολος στην πλοήγηση. Θα πρέπει να έχει μια σαφή και διαισθητική διάταξη που να επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν εύκολα τις πληροφορίες που αναζητούν. Η χρήση του χρώματος και της τυπογραφίας θα πρέπει να είναι συνεπής και αρμονική, δημιουργώντας μια συνεκτική οπτική εμπειρία για τον χρήστη. Σας το παρουσιάζουμε! ##minimaldesign #flatdesign #simplicity #cleanlayout #calltoaction #webdesigner #webdev #frontend #creative #webflow #heraklion #crete
|| NEW BRAND LAUNCH || Project : Brand Design, Brand Concept, Corporate Identity, Website for GIVE IT Designer: The Finesse Digital Agency Location: Crete The Concept: Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας είναι η διαδικασία δημιουργίας των οπτικών και λειτουργικών πτυχών ενός ιστότοπου. Περιλαμβάνει τη χρήση μιας ποικιλίας σχεδιαστικών στοιχείων, όπως διάταξη, χρώμα, τυπογραφία, εικόνες και γραφικά, για να δημιουργήσετε έναν αισθητικά ευχάριστο και φιλικό προς τον χρήστη ιστότοπο. Ένας καλός σχεδιασμός ιστότοπου θα πρέπει να είναι οπτικά ελκυστικός και εύκολος στην πλοήγηση. Θα πρέπει να έχει μια σαφή και διαισθητική διάταξη που να επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν εύκολα τις πληροφορίες που αναζητούν. Η χρήση του χρώματος και της τυπογραφίας θα πρέπει να είναι συνεπής και αρμονική, δημιουργώντας μια συνεκτική οπτική εμπειρία για τον χρήστη. Σας το παρουσιάζουμε! ##minimaldesign #flatdesign #simplicity #cleanlayout #calltoaction #webdesigner #webdev #frontend #creative #webflow #heraklion #crete
|| NEW BRAND LAUNCH || Project : Brand Concept, Logo Design & Corporate Identity for Foinikes Designer: The Finesse Digital Agency Location: Arkalochori, Crete
|| NEW BRAND LAUNCH || Project : Brand Concept, Logo Design & Corporate Identity for Foinikes Designer: The Finesse Digital Agency Location: Arkalochori, Crete
|| NEW BRAND LAUNCH || Project : Brand Concept, Logo Design & Corporate Identity for Foinikes Designer: The Finesse Digital Agency Location: Arkalochori, Crete
Η ταυτότητα επωνυμίας για την κατασκευαστική εταιρεία Artan Cera επικοινωνεί αποτελεσματικά με τις αξίες, την τεχνογνωσία και τις μοναδικές προσφορές της εταιρείας στο κοινό-στόχο της. Δημιουργήσαμε ένα ισχυρό λογότυπο, χρωματική παλέτα, τυπογραφία και γραφικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν την αποστολή και το όραμα της κατασκευαστικής εταιρείας. Το λογότυπο είναι απλό, αξέχαστο και αναγνωρίσιμο, ενώ η χρωματική παλέτα προκαλεί εμπιστοσύνη, σταθερότητα και δύναμη. Η τυπογραφία είναι ευανάγνωστη, με επαγγελματική και μοντέρνα εμφάνιση. #visualidentity #brandstrategy #brandingexpert #brandingagency #brandingdesign #webdesign #brandingtips
Η ταυτότητα επωνυμίας για την κατασκευαστική εταιρεία Artan Cera επικοινωνεί αποτελεσματικά με τις αξίες, την τεχνογνωσία και τις μοναδικές προσφορές της εταιρείας στο κοινό-στόχο της. Δημιουργήσαμε ένα ισχυρό λογότυπο, χρωματική παλέτα, τυπογραφία και γραφικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν την αποστολή και το όραμα της κατασκευαστικής εταιρείας. Το λογότυπο είναι απλό, αξέχαστο και αναγνωρίσιμο, ενώ η χρωματική παλέτα προκαλεί εμπιστοσύνη, σταθερότητα και δύναμη. Η τυπογραφία είναι ευανάγνωστη, με επαγγελματική και μοντέρνα εμφάνιση. #visualidentity #brandstrategy #brandingexpert #brandingagency #brandingdesign #webdesign #brandingtips
Η ταυτότητα επωνυμίας για την κατασκευαστική εταιρεία Artan Cera επικοινωνεί αποτελεσματικά με τις αξίες, την τεχνογνωσία και τις μοναδικές προσφορές της εταιρείας στο κοινό-στόχο της. Δημιουργήσαμε ένα ισχυρό λογότυπο, χρωματική παλέτα, τυπογραφία και γραφικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν την αποστολή και το όραμα της κατασκευαστικής εταιρείας. Το λογότυπο είναι απλό, αξέχαστο και αναγνωρίσιμο, ενώ η χρωματική παλέτα προκαλεί εμπιστοσύνη, σταθερότητα και δύναμη. Η τυπογραφία είναι ευανάγνωστη, με επαγγελματική και μοντέρνα εμφάνιση. #visualidentity #brandstrategy #brandingexpert #brandingagency #brandingdesign #webdesign #brandingtips